...

Op het 'EuraHS Launch Symposium' in Brussel wordt een platform boven de doopvont gehouden dat nauwgezet alle informatie zal registreren over implantaten die in de buikwandchirurgie worden gebruikt. Zo zullen in de toekomst ontsporingen zoals bij de borstimplantaten worden vermeden.Liesbreuken, navel- en littekenbreuken zijn voor algemeen chirurgen dagelijkse kost. Sinds een paar decennia zijn de operatietechnieken ook voor deze pathologie drastisch geëvolueerd, en heeft de laparoscopische heelkunde haar sporen verdiend. Daarenboven heeft het gebruik van netten het aantal recidieven significant doen dalen. Verleden jaar werd in Gent het jaarlijkse congres gehouden van de European Hernia Society. Toen werd een Europese werkgroep samengesteld voor de oprichting van de 'European Registry for Abdominal Wall Hernias', kortweg EuraHS, met als drijvende kracht en voorzitter chirurg Filip Muysoms (AZ Maria-Middelares-Sint Jozef, Gent). Evidence-based"De wetenschappelijke literatuur over hernia, navelbreuken, lies- en littekenbreuken blijkt momenteel ondermaats. Er bestaan immers geen standaarden voor. Met EuraHS zal iedereen altijd dezelfde classificaties en definities hanteren en zullen onze studies beter vergelijkbaar zijn. Doelgroep van het congres zijn zowel chirurgen, medische firma's als beleidsmensen van de Europese Unie. Het platform is als register inzetbaar, maar heeft eveneens andere troeven. Je kan er immers evidence-based mee werken, en dat voor een courante pathologie. Ook de vroeg- en laattijdige verwikkelingen, met evaluatie van de gebruikte materialen, zullen in de databank worden opgenomen", aldus Muysoms.Het register bevat naast precieze gegevens, zoals leeftijd, geslacht en lengte, ook evaluatiecriteria van de hernia zelf, om alles zoveel mogelijk te standaardiseren. Alle gegevens blijven volledig anoniem en kunnen gebruiksvriendelijk worden opgevraagd voor statistische bewerking en berekeningen. De databank werkt dus in beide richtingen.TrainingOp het congres in Brussel zullen niet alleen technieken worden besproken, maar hebben ook medische firma's en beleidsmensen een inbreng in de discussies. Hopelijk komt er ook financiële steun van de EU, wat aan het project meteen een kwaliteitslabel biedt. Om het project aan de gang te houden, is immers een jaarlijks bedrag van 100.000 euro vereist. Verder staat ook een gecertificeerde training voor hernia in de steigers, met theoretisch en praktisch onderricht over buikwandchirurgie volgens een vast patroon. "We zouden die school graag in Brussel oprichten. Het team van Prof. Cadière (Sint Pieters) heeft er een jarenlange ervaring in cursussen voor laparoscopische heelkunde. Hij beschikt dus over de nodige infrastructuur en knowhow", concludeert de Gentse chirurg.Het Congres EHS heeft plaats in het Square Meeting Centre, Kunstbergstraat, Brussel op 7 en 8 juni.Meer info op www.eurahs.eu