...

België spendeert 29,6% van zijn bruto binnenlands product aan sociale uitgaven zoals werkloosheid en andere vormen van inkomensondersteuning. Op de wereldranglijst gaan alleen Frankrijk met 32,1% en Denemarken met 30% ons voor.Dat meldt De Tijd vandaag op basis van een recent Oeso-rapport. België zou dit jaar nog de kaap van 30% overschrijden. Het gemiddelde voor de Oeso is veel lager (21,7%). Kijken we alleen naar de 21 EU-lidstaten, dan kost het sociaal systeem gemiddeld 24,9%. In de meeste landen piekten de sociale uitgaven rond 2009, met daarna een daling als gevolg van het economisch herstel. In België was dat niet het geval: de uitgaven bleven stijgen, zij het in een trager tempo.