...

In plaats van nog verder te wachten op een project van de overheid hebben de universiteiten van Leuven (KUL) en Louvain-la-Neuve (UCL) beslist om hun krachten te bundelen en 40 miljoen euro te investeren in de bouw van een centrum voor onderzoek en behandeling van kanker, dat volledig gewijd zal zijn aan radiotherapie met protonbundels. Ook het UZ Gent sluit zich bij het project aan.Minder schadeProtontherapie is een hogere vorm van radiotherapie waarbij protonen worden afgeschoten op het letsel. Met die methode kan een grotere stralingsdosis afgegeven worden op de tumor en blijft de eventuele schade door bestraling van omgevende gezonde weefsels beperkt. Bovendien houdt protontherapie geen risico op inductie van een nieuwe kanker in. Ze is vooral doeltreffend gebleken bij de behandeling van kanker bij kinderen en bij tumoren van het centrale zenuwstelsel.De oprichters van het nieuwe centrum denken dat er in België jaarlijks 150 tot 200 patiënten in aanmerking kunnen komen voor die behandeling. Protontherapie is in ons land ontwikkeld, meer bepaald door de firma IBA ian Louvain-la-Neuve, die een wereldspeler op dat vlak is geworden.ParadepaardjeIn 2008 sprak het KCE zich in een rapport uit tegen de bouw van een soortgelijk centrum in ons land. Het was immers goedkoper om het beperkte aantal patiënten dat voor de behandeling in aanmerking komt, naar het buitenland te sturen voor verzorging.Minister Onkelinx drong wel aan op een Belgisch centrum. Ze zag dat als het sluitstuk en paradepaardje voor haar federale kankerplan. "De techniek is hier nota bene uitgevonden en ontwikkeld", was één van haar argumenten. Dat een Waals bedrijf toevallig over de geavanceerde knowhow beschikt om het te bouwen, is meegenomen.Uiteindelijk heeft nu dus de universitaire wereld het voortouw genomen.