...

Een recent PlanKad-rapport bracht het aantal vroedvrouwen in kaart, en de verwachte evolutie in de komende twee decennia. In België zijn 6.973 vroedvrouwen actief in de gezondheidszorg. Dat is 60% van het totale aantal van 11.633 vroedvrouwen. De cijfers dateren van eind 2014.Geografische verschillenVlaanderen telt 4.627 vroedvrouwen en Franstalig België telt er 2.346. De 'gemiddelde' vroedvrouw werkt 0,79 van een voltijds equivalent - met geringe verschillen tussen de Gemeenschappen. De Belgische gezondheidszorg telt daarmee 5.524 vroedvrouw-VTE's.Een kleine helft van de vroedvrouwen (46%) is jonger dan 35 jaar; 99% van de vroedvrouw is vrouw.Geografisch is het aantal vroedvrouwen slecht gespreid, met grote verschillen van arrondissement tot arrondissement. Over het algemeen vind je de meeste vroedvrouwen in het noorden van het land. In het Vlaamse Gewest zijn gemiddeld 20 vroedvrouwen actief per 10.000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd. In het Wallonië gaat het om gemiddeld minder dan 15. In het Brusselse gewest loopt het aantal evenwel op tot 35.Verwachte evolutieHet PlanKad-rapport extrapoleert de evolutie van het aantal tot het jaar 2039.In de komende 20 jaar zal het aantal vroedvrouwen in de gezondheidszorg toenemen met 65% - het aantal VTE met 50%. Het aantal vroedvrouwen dat uitsluitend bezig is met vroedkundige activiteiten zal naar verwachting toenemen met 89% (het aantal VTE's met 95%).De Planningscommissie schat daarnaast dat tussen 2014 en 2039 de behoefte aan zorg geleverd door vroedvrouwen zal afnemen, door de verandering van de samenstelling van de vrouwelijke bevolking in de vruchtbare leeftijd. Alternatieve scenario'sHet Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg voert op dit moment een horizon scanning uit van de evoluties in het beroep. Vroedvrouwen in de reproductieve geneeskunde en op de afdelingen neonatologie zullen zich meer gaan bezighouden met gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. Het rapport daarover wordt verwacht in maart van dit jaar. Op grond daarvan zal de Planningscommissie 'alternatieve scenario's' uitwerken.Overaanbod?De Planningscommissie vergelijkt de gegevens uit het PlanKad-rapport met de Oeso-gegevens, met name het aantal actieve vroedvrouwen in onze buurlanden (in vergelijking tot het aantal vrouwen in de reproductieve leeftijd). Het aantal vroedvrouwen actief in de gezondheidszorg ligt bij ons beduidend hoger dan elders.Bovendien blijft in andere buurlanden het aantal stabiel, terwijl het in ons land blijft toenemen. De Planningscommissie noemt dat "zorgwekkend".Om het evenwicht tussen vraag en aanbod te behouden, en de kwaliteit van de zorg voor de bevolking te verzekeren, vraagt de Planningscommissie dat de Minister van Volksgezondheid zou overwegen het beroep te regulariseren.Het is noodzakelijk "de kandidaat-studenten en hun ouders op de hoogte te brengen van de vaststelling dat de arbeidsmarkt voor het beroep van vroedvrouw in België verzadigd is", zo luidt het advies.