...

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg kreeg van het College voor Oncologie de vraag om samen te werken aan een richtlijn voor de diagnose, behandeling en follow-up van blaaskanker. Ze publiceerden eerder al samen een achttal richtlijnen, onder meer voor colorectale kanker, voor borst- en voor longkanker.Maar tijdens het voorbereidende literatuuronderzoek bleek dat de richtlijnen van het Britse National Institute for Health and Care Excellence (NICE) uitstekend waren, en volkomen beantwoorden aan de behoeften. Het KCE en het College besloten daarom deze richtlijn verder te promoten.Up-to-dateDe Britse richtlijnen werden voor NICE ontwikkeld door het National Collaborating Centre for Cancer. Ze bevatten een evidence review van 929 pagina's lang - met alle onderzoek gepubliceerd tot juni 2014 - en 500 pagina's klinische aanbevelingen.Het College voor Oncologie zal de samenvattende algoritmen uit de NICE-richtlijn op zijn website zetten. De betrokken wetenschappelijke verenigingen van urologen, radiotherapeuten en medisch oncologen hebben nu de taak om de richtlijnen te verspreiden onder hun leden.De bedoeling is wel om het informatiemateriaal voor de patiënt te vertalen naar het Nederlands en het Frans. Tijdens de European Urology Week in september 2015 kan men daarmee dan uitpakken.Het KCE bespreekt in zijn (korte) rapport verder een tiental buitenlandse richtlijnen.U kunt het downloaden en vindt in de tekst onder meer alle hyperlinks (KCE report 247). U kunt ook meteen doorklikken naar NICE.