...

Qua tabakswetgeving hangt Bosnië Herzegovina aan het staartje met 25 punten. Maar met zijn 59 punten -dezelfde score als bij het vorige rapport in 2019- valt ons land net buiten de kopgroep van 'zestigplussers'. Met name gaat het, behalve Ierland, dan over het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, drie Scandinavische landen en twee voormalige Oostbloklanden.Droef is het gesteld met de budgetten die regeringen uittrekken in de preventie van tabaksverslaving. Daarin wordt zeer weinig geïnvesteerd, zo blijkt uit een vergelijking van de bestede centen in 2020 en 2018. De Tobacco Control Scale pleit ervoor dat elk land ministens twee euro per capita zou uittrekken voor preventie. Qua plaats op dit onderdeel van de schaal doet België het met een zesde stek zo slecht nog niet. We worden enkel voorafgegaan door Ijsland, Frankrijk, Nederland, Finland en Zwitserland. Toch zitten we met 0,20 euro per capita preventie-uitgaven nog heel ver af van de twee euro-aanbeveling. Volgens de Stichting tegen Kanker die de cijfers bekendmaakt, kunnen we het budget vertienvoudigen via een extra heffing op de tabaksfabrikanten.Het onderzoeksrapport vlooide ook uit op welke manier tabaksproducenten politieke maatregelen in de strijd tegen tabak proberen tegen te houden. De maximale score bedraagt hier 'twee' als een land de 'interferentie' maximaal tegengaat. In de praktijk is dat voor elk land te hoog gegrepen. Zeker voor België dat de zwakste score (nul!) laat optekenen. Het impliceert dat we "nog steeds geen officieel beleid hebben om tabaksbedrijven te weren bij besluitvorming rond volksgezondheid, milieu- of zwerfvuilbeleid," zo luidt het. Beter scoren Frankrijk, Ierland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken met één punt en Noorwegen en Finland met een half punt.