...

Een nationaal plan rond hiv en aids moet ervoor zorgen dat de beschikbare middelen optimaal worden ingezet en alle initiatieven elkaar onderling versterken. Het waren Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen en zijn federale collega Laurette Onkelinx die de komst van het plan aankondigden tijdens het BREACH-symposium in Brussel eind vorige week. Minister Onkelinx wil het plan binnen de negen maanden, de termijn van een normale zwangerschap.BREACH, het Belgische researchconsortium rond hiv en aids, hield vorige week zijn tweede symposium. Naar aanleiding van dit symposium kondigden minister Vandeurzen en minister Onkelinx het initiatief aan van een nationaal plan rond hiv en aids. Minister Vandeurzen gaf daarbij aan dat het plan ook de aanpak rond andere seksueel overdraagbare aandoeningen dient te omvatten. Voor de preventie is de promotie van seksuele gezondheid daarom het vertrekpunt. Wat zorg betreft, wil het plan ertoe bijdragen dat mensen met hiv de best mogelijke medische, sociale en psychologische opvolging krijgen. Een lage drempel om zich te laten testen is in dat opzicht een noodzakelijke voorwaarde. Ook op dit terrein wil het plan zorgen voor innovatie en uitbreiding van het aanbod. Minister Vandeurzen riep de betrokkenen op om creatief te zijn en buiten de vaste paden te treden. OpgetogenHet ITG, Sensoa en BREACH zijn erg opgezet met dit initiatief. Het plan vertrekt niet van de complexe bevoegdheidsverdelingen die ons land op dit vlak kenmerken, maar van de noden en de behoeften op het terrein. Het plan wil transversaal en inclusief zijn, wat betekent dat ook het tegengaan van discriminatie en stigmatisering van de betrokken groepen op de agenda zal staan. Ook het proces is veelbelovend. Zowel minister Vandeurzen als minister Onkelinx geven aan dat ook mensen uit de diverse doelgroepen, terreinwerkers en andere professionelen bij het uittekenen van het plan worden betrokken. Dat versterkt het draagvlak en garandeert dat het plan daadwerkelijk is afgestemd op de dagelijkse realiteit. Homomannen en Afrikaanse migrantenCentraal tijdens het symposium stond de hiv-preventie bij homomannen en migranten uit Sub-Saharaans Afrika. Twee groepen waarbinnen het aantal nieuwe hiv-diagnoses in België jaar na jaar hoog blijft. Eens te meer werd duidelijk dat hiv-preventie en hiv-zorg elkaar meer dan ooit overlappen, met als scharnierpunt een optimaal testbeleid. Mensen met hiv die tijdig behandeld en goed opgevolgd worden, hebben het beste gezondheidsperspectief. Bovendien daalt met een goede behandeling ook de besmettelijkheid aanzienlijk. Gehoopt wordt dat een nationaal aidsplan zal helpen de hiv-problematiek ook in deze doelgroepen aanzienlijk terug te dringen.