...

Medio vorige week besliste de federale regering op voorstel van minister van sociale zaken Frank Vandenbroucke tot de aankoop. Voorlopig is dit apenpokkenvaccin van de derde generatie, Imvanex ®, nog niet beschikbaar in Europa. Daarom koopt ons land de vaccins nu aan bij de nieuwe Europese autoriteit voor 'paraatheid en respons' HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority). Dit Directoraat-Generaal kwam er naar aanleiding van de pandemie. Het wil door informatievergaring en de opbouw van responscapaciteiten anticiperen op gezondheidscrisissen. Noodsituaties op gezondheidsgebied hoopt men zo te voorkomen, op te sporen en er snel op te reageren. HERA staat dan in voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van geneesmiddelen, vaccins en andere medische tegenmaatregelen, zoals handschoenen en maskers. De nieuwe DG koopt nu dus 50.000 vaccins tegen het apenpokkenvirus aan. Daarvan worden er 30.000 vrijwel onmiddellijk geleverd aan de lidstaten, de rest volgt de komende weken en maanden. Pro rata heeft België recht op 1.250 doses.Minister Vandenbroucke hoopt de 1.250 doses in de eerste plaats in te zetten voor zorgverleners met een hoog risico na blootstelling. Bijvoorbeeld omdat ze geen persoonlijk beschermingsmateriaal gebruikten of wanneer zich een risico op ernstige ziekte voordoet. Hij benadrukt ook dat de samen aankoop van vaccins vanuit HERA werkt. "Zo zijn we beter voorbereid en kunnen we samen met andere lidstaten sneller beslissen om gezamenlijk aan te kopen", aldus de Vooruit-excellentie.In ons land volgen de Risk Assessment Group en de Risk Management Group de uitbraak van de apenpokken ondertussen op. Zij adviseren pokkenvaccinatie te overwegen in drie gevallen: na blootstelling van naaste contacten met een verhoogd risico op ernstige ziekte, aan zorgverleners die reageren op deze uitbraak en om clusters in specifieke settings onder controle te houden.