...

De Belgische farma-industrie is goed voor 11,4% van de totale Belgische export. Vooral het aandeel export van geneesmiddelen naar verre markten, buiten de Europese Unie, valt op. Het bedraagt bijna de helft (46,9%) van de totale uitvoer van medicijnen -19% heeft als bestemming de Verenigde Staten. Ter vergelijking: slechts 28,2% van de totale export van ons land gaat naar landen buiten de EU. Belangrijke troeven Volgens de statistieken van Pharma.be was er verleden jaar ook een flinke toename (met 2,9%) van het aantal onderzoekers in de farma-industrie. In 2015 deden 4.200 mensen aan research in een Belgisch farmaceutisch bedrijf. De globale tewerkstelling in de sector steeg met 1,8% tot bijna 35.000 mensen. Daarnaast zorgen de farma-bedrijven voor minstens drie keer zoveel jobs in andere bedrijven en in de distributiesector. Drie op vijf tewerkgestelden in de farma zijn hoger opgeleiden. Aan de hand van al dat cijfermateriaal stelt de koepelorganisatie Pharma.be vast dat de farmaceutische sector in België over belangrijke competitieve troeven in de Europese en wereldwijde kenniseconomie beschikt. De sector is ook "absolute leider in innovatie en draagt fors bij tot ondersteuning en groei van de Belgische economie en welvaart." Of zoals pharma.be-CEO Catherine Rutten het uitdrukt: "België profileert zich steeds meer als een laboratorium van hoop voor patiënten, wereldwijd."