...

Jaarlijks worden maar liefst één miljoen implantaten ingebracht in ons land. De meest courante zijn stents, gehoor-, knie- en heupprotheses. Maar er zijn ook esthetische implantaten, zoals bijvoorbeeld voor een borstvergroting."Voor de cariovasculaire implantaten zijn het register en het systeem voor terugbetaling klaar. Voor de meeste implantaten, die behoren tot andere deelregisters, hebben we een eerste draft klaar", zegt Tine Willems, coördinator van het registratieproject Orthopride van de vakgroep Orthopedie en Traumatologie (universiteit Gent). "Volgende maand komt de werkgroep opnieuw samen en werken we voort aan de andere deelregisters en de terugbetalingsmodaliteiten."Voor elk implantaat krijgt de patiënt dankzij het register een kaart die de kwaliteit ervan garandeert. Het register staat ook toe de herkomst van elk implantaat, dat langer dan 30 dagen in het lichaam van een patiënt blijft, te achterhalen. De ziekenhuizen en de medische industrie werken hiervoor samen.Het nieuwe register zal 45 miljoen euro kosten voor de komende vijf jaar. Vroeger was er geen degelijke controle voor het op de markt brengen van implantaten, zoals die voor medicijnen wel bestaat. Zo werden vorig jaar nog vijftien vrachten met verdachte exemplaren onderschept door de Belgische douanediensten.Het dossier raakte in een stroomversnelling na het schandaal van de lekkende borstimplantaten van het merk PIP. De schuldigen achter dit dossier zijn veroordeeld, met vier jaar als maximumstraf voor de stichter. Wereldwijd kregen zo'n 400.000 vrouwen een PIP-implantaat, onder wie 350 Belgen. In 2010 werd het bedrijf gesloten door de Franse overheid.