...

Dat laat de UAntwerpen weten in een persbericht. Beide universiteiten wijzen erop dat het testen van vaccins vandaag de dag één van de belangrijkste wereldwijde uitdagingen is. In het verleden waren vaccins erg succesvol. Volgens WHO-schattingen zouden tussen 2010 en 2015 minstens tien miljoen sterfgevallen voorkomen zijn door inentingen. Vele miljoenen mensen bleven gespaard van lichamelijk leed. De snelle verspreiding van Sars-Cov-2 waarvan we nu getuige zijn, leert echter dat oude en nieuwe ziekteverwekkers kunnen uitgroeien tot wereldwijde pandemieën. Dat wordt mede in de hand gewerkt door radicale veranderingen in de dichtheid, de leeftijdsstructuur en het reisgedrag van de bevolking en door klimaatveranderingen en verstoringen in de gezondheidszorg. Om deze bedreigingen het hoofd te bieden is er nood aan een zeer snelle ontwikkeling, productie en verspreiding van vaccins tegen potentieel onbekende ziekteverwekkers.Een sleutelrol bij de ontwikkeling en het testen van nieuwe vaccins is weggelegd voor gecontroleerde humane infectiemodellen (CHIM: Controlled Human infections Models). "Zogenaamd 'human challenge'-onderzoek daagt gezonde proefpersonen uit door hen bloot te stellen aan een verzwakte versie van een ziekteverwekker of aan de oorspronkelijke ziekteverwekker als er een doeltreffende therapie beschikbaar is," legt prof. Pierre Van Damme (UAntwerpen) uit. "Deze CHIM-studies laten toe vaccins sneller te ontwikkelen en te testen en de methode is relatief goedkoop", voegt hij eraan toe.