...

Het doel is om er het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de geestelijke gezondheidszorg uit te breiden, te verbeteren of te ondersteunen, legt Tom Van Daele uit. Hij is onderzoeker aan de opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More. Samen met het onderzoekscentrum MOBILAB en ISW Eupora is de hogeschool partner van het project in België. De leiding ligt bij de Nederlandse Stichting Arq.Het project kadert in het bredere Interreg-programma voor Noord-West-Europa dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie en van de regio een top economische speler wil maken. Zes landen waaronder Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, en dus België krijgen een deel van de 370 miljoen euro die dit jaar wordt voorzien in het European Regional Development Fund (ERDF), om te besteden aan transnationale samenwerking tussen organisaties.Op vlak van e-mental health gaat die samenwerking bijvoorbeeld van het ontwikkelen van een transnationale strategie om digitale technologieën in te passen in de aanpak van mentale aandoeningen, tot het ondersteunen van kmo's bij de optimalisatie van e-mental healthproducten en het investeren in evaluatiemethodieken voor dergelijke producten. Elk partnerland engageert zich ook om tegen eind 2019 drie seminaries te organiseren rond e-mental health en één transnationaal congres. Bedoeling is om ervoor te zorgen dat de betrokken landen op het einde van het project een meer gemeenschappelijke aanpak van e-mental health hanteren, zegt Tom Van Daele. "Want vandaag zijn er nog grote regionale verschillen. Als we zien dat Nederland en Engeland gidslanden zijn, dan loopt Noord-Frankrijk tot nu toe achter. België bevindt zich wat betreft het gebruik van digitale technologie in de aanpak van geestelijke gezondheidszorg in de middenmoot."Volgens berekeningen kunnen de vooropgestelde maatregelen tegen 2029 in elk land tot 10 procent aan besparingen opleveren in de geestelijke gezondheidszorg. Quod de economische insteek van het Interreg-programma. Achterliggende gedachte is dat hoe sneller mensen geholpen kunnen worden, hoe minder hulp ze uiteindelijk nodig zullen hebben. Tom Van Daele: "Anno 2016 krijgt 7% van de mensen met psychische klachten in de betrokken regio's niet de professionele hulp waarvan ze zelf aangeven dat ze er nood aan hebben. Samen met de andere partnerlanden streven we ernaar om dat cijfer tegen 2024 alvast met 2% terug te dringen. Door technologie in te zetten, geef je mensen die echt hulp willen maar het nog niet krijgen op zijn minst al een tijdelijke oplossing." Voor Van Daele zijn de besparingen niet het einddoel. Hij ziet de deelname van ons land vooral als een middel om de communicatie en samenwerking met de omringende landen te versterken op vlak e-mental health. Meer info over het project vindt u hier.