Het 'R&D Biopharma platform'' is een initiatief van de federale regering dat regeringsleden samenbrengt met vertegenwoordigers van de vier 'Health, Science and Technology'-bedrijven (Janssen, GSK, UCB, Pfizer), de firma Novartis en de koepelorganisatie pharma.be.

Het 'R&D Biopharma platform' nam vier belangrijke beslissingen.

Ten eerste komt er een observatorium van de biofarmaceutische industrie, een unicum in Europa. Dat observatorium moet aanbevelingen formuleren om de expertise van topniveau en de sterke concurrentiepositie van de biofarmasector in België in stand te houden. Het zal de aantrekkingskracht van ons land permanent monitoren om zo de biofarmaceutische troeven van ons land te beschermen en te versterken, luidt het.

Verder krijgt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg) een sterkere rol. Het fagg krijgt de passende middelen om de versnelling in onderzoekstechnieken het hoofd te bieden en zijn expertise af te stemmen op de impact van nieuwe technologieën op de ontwikkeling van de geneesmiddelen voor morgen. De ambitie is ook om België te positioneren als 'Referentie Inspectie Land', zodat een groter aantal landen de controles en inspecties erkennen die het federaal agentschap uitvoert in biofarmaceutische productievestigingen.

Derde punt is een aangepast fiscaal kader om de positie van België als wereldwijd expertisecentrum voor biofarmaceutische R&D nog te versterken. Zo wordt onder meer de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers uitgebreid naar bachelordiploma's, en worden buitenlandse bachelordiploma's gelijkgesteld met de gelijkwaardige Belgische bachelor diploma's.

Ten slotte staat een sterk engagement voor de wereldgezondheid op de agenda, met de oprichting van een permanent dialoogplatform dat een sterkere band tussen België, de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie moet voeden. Dit initiatief bevestigt de belangrijke rol die de Belgische farmaceutische bedrijven spelen voor de wereldgezondheid, besluit pharma.be.

Het 'R&D Biopharma platform'' is een initiatief van de federale regering dat regeringsleden samenbrengt met vertegenwoordigers van de vier 'Health, Science and Technology'-bedrijven (Janssen, GSK, UCB, Pfizer), de firma Novartis en de koepelorganisatie pharma.be.Het 'R&D Biopharma platform' nam vier belangrijke beslissingen.Ten eerste komt er een observatorium van de biofarmaceutische industrie, een unicum in Europa. Dat observatorium moet aanbevelingen formuleren om de expertise van topniveau en de sterke concurrentiepositie van de biofarmasector in België in stand te houden. Het zal de aantrekkingskracht van ons land permanent monitoren om zo de biofarmaceutische troeven van ons land te beschermen en te versterken, luidt het. Verder krijgt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg) een sterkere rol. Het fagg krijgt de passende middelen om de versnelling in onderzoekstechnieken het hoofd te bieden en zijn expertise af te stemmen op de impact van nieuwe technologieën op de ontwikkeling van de geneesmiddelen voor morgen. De ambitie is ook om België te positioneren als 'Referentie Inspectie Land', zodat een groter aantal landen de controles en inspecties erkennen die het federaal agentschap uitvoert in biofarmaceutische productievestigingen. Derde punt is een aangepast fiscaal kader om de positie van België als wereldwijd expertisecentrum voor biofarmaceutische R&D nog te versterken. Zo wordt onder meer de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers uitgebreid naar bachelordiploma's, en worden buitenlandse bachelordiploma's gelijkgesteld met de gelijkwaardige Belgische bachelor diploma's. Ten slotte staat een sterk engagement voor de wereldgezondheid op de agenda, met de oprichting van een permanent dialoogplatform dat een sterkere band tussen België, de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie moet voeden. Dit initiatief bevestigt de belangrijke rol die de Belgische farmaceutische bedrijven spelen voor de wereldgezondheid, besluit pharma.be.