...

Prof. Mark Elchardus van de VUB werd door het Riziv gevraagd naar de opvattingen en houdingen van Belgen over de gezondheidszorg. In die context werd ook gepeild naar de tevredenheid. En over het algemeen zijn de burgers erg tevreden over de Belgische gezondheidszorg.Als men de balans maakt tussen tevredenen en ontevredenen, zijn 43 keer meer mensen tevreden over de 'nabijheid van zorgverstrekkers'. Over de omgang met de huisarts zijn er 33 keer meer tevreden burgers (zie grafiek). Over het respect dat ze krijgen van hun behandelend artsen zijn er 29 keer meer tevreden klanten.De onderzoekers legden 21 items voor die te maken hebben met de algemene kwaliteit van de gezondheidszorg. Bij 13 daarvan kan men zeggen dat de Belgen heel tevreden zijn, omdat er drie keer meer gunstige beoordelingen zijn. De tijd die specialisten uittrekken voor hun patiënten, zit nog net op de grens.Als knelpunt binnen de zorg komt de wachttijd voor een consult bij de specialist naar boven drijven. Dat is wel vreemd, want in de regel wordt ons systeem geprezen omdat er geen wachttijden zouden zijn.De enquête legt wel meer knelpunten bloot. Mensen zijn niet tevreden over de informatie die ze krijgen over de kosten van een ziekenhuisbehandeling, over het aanbod in rusthuizen, over de eigen bijdragen die ze moeten betalen.Ook bij het bevragen van de financiële toegankelijkheid - toch een belangrijk aandachtspunt van onze gezondheidszorg - gaan een aantal knipperlichten branden. Een tiende van de mensen stelt al eens noodzakelijke zorg uit om financiële redenen. Als men alleen kijkt naar de groep met de meeste gezondheidsproblemen, loopt dit zelfs op tot één op de vijf.De enquête heeft vooral tot doel de fundamentele principes van onze gezondheidszorg te toetsen aan de opvattingen van de mensen - dit naar aanleiding van het 50-jarige bestaan van het Riziv.Meer hierover leest u vandaag in Artsenkrant.