...

Naar aanleiding van het nieuwe verbod liet de Stichting tegen Kanker een enque uitvoeren bij meer dan 4.000 personen. Negen op de tien weet dat passief roken longkanker veroorzaakt. Het grootste deel van de bevolking (73%) is dan ook voorstander van rookvrije caf. De tendens is duidelijk positief: in 2010 was slechts 65% voorstander en in 2004 zelfs maar 49%. Opvallend is dat jongeren de reglementering hard toejuichen. In de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar is 78% blij met het verbod.Aangenamer Sinds 2007 is roken in restaurants niet meer toegestaan. Bijna iedereen (96%) vindt het aangenamer om in een rookvrije omgeving te eten. Ook hier is de trend positief. In 2007 kon slechts 84% van de respondenten zich in dat verbod vinden.