...

Het aantal ziekenhuisopnamen - "de belangrijkste indicator" - lijkt gunstig te evolueren. Van Gucht spreekt over een stabilisatie, maar de laatste dagen zie je zelfs een dalende trend. Afwachten of die de komende dagen bevestigd wordt. Optimisme mag niet doen vergeten dat de inspanning krachtig vol gehouden moet worden om de epidemie onder controle te brengen.Aantal nieuwe opnamen van patiënten met covid19Er lagen op 5 april 5.840 covid-19-patiënten in het ziekenhuis. Er mochten gisteren 235 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten. In totaal mochten ook al bijna vierduizend covid-19-patiënten (3.986) ondertussen het ziekenhuis verlaten. Zaterdag werden zelfs 504 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen - wat iets hoger lag dan het aantal nieuwe opnamen die dag (499). Dat herhaalde zich gisteren niet: voorlopig liggen het aantal nieuwe opnamen in de regel nog wel beduidend hoger dan het aantal ontslagen.Intensieve zorgOpvallendste nieuws vandaag: de dagelijkse toename van het aantal patiënten op intensive care, en van het aantal patiënten dat aan een beademingstoestel ligt, stopt even. In de cijfers voor gisteren, zondag 5 april, zie je zelfs een afname. Van Gucht spoort aan de cijfers voorzichtig te interpreteren - hier speelt voor het weekend mogelijk enige vertraging in de rapportering mee. De curve voor intensive care lijkt, wanneer je de cijfers over de voorbije periode bekijkt toch wel wat af te vlakken. Bij het aantal beademingen zie je meer variatie van dag tot dag. Aangroei patiënten met covid-19 op intensive careEr liggen nu in totaal 1.257 covid-19-patiënten op intensieve zorg, waarvan er 984 worden beademd. Tests - sterfgevallenHet aantal positief geteste gevallen ligt nu op 20.814 in ons land. Gisteren (zondag 5 april) werden er 1.123 tests op Sars-CoV-2 positief bevonden, zaterdag 4 april 1.260 en vrijdag 3 april 1.661. Die cijfers schommelen heel sterk van dag tot dag, maar Van Gucht beklemtoond dat je daar niet te veel moet achter zoeken. Het hangt samen met het aantal uitgevoerde tests en met de populaties die worden getest.Het totale aantal dodelijke slachtoffers van de pandemie in ons land, kwam gisteren op 1.632 te liggen. Er werden de voorbije drie dagen respectievelijk 140, 164 en 185 nieuwe gevallen gemeld.Volgens Van Gucht komen vier vijfde van de meldingen uit de ziekenhuizen en een vijfde van daarbuiten. Omdat tot nu toe alleen ziekenhuispatiënten in de regel getest werden, gaat het om het overige vijfde eigenlijk om vermoedelijk sterfgevallen door covid-19.