...

De studie is uitgevoerd bij 21.473 alcoholdrinkers. Kwetsbare personen zijn risicodrinkers, jongvolwassenen die roken en rokers met een laag inkomen. (referentie: Young-Wolff KC et al. Alcoholism: Clinical & Experimental Research. 2013;doi: 10.1111/acer.12226)