...

Ter gelegenheid van deze Raad van bestuur hebben de ULB en de VUB bevestigd dat ze nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand willen brengen op het gebied van onderwijs, onderzoek, infrastructuur en maatschappelijke dienstverleningsdoelen. De Brussels University Alliance richt voor de ULB en de VUB een gemeenschappelijke paritaire koepel op waarmee synergieën tussen beide universiteiten kunnen worden ontwikkeld en gezamenlijke projecten tot stand kunnen worden gebracht.