Horizon scanning is een term voor het in de kaart brengen van nieuwe, innoverende behandelingen die in de pipeline zitten. Nieuwe middelen zoals de immunotherapieën voor de behandeling van kanker hebben een groot prijskaartje. Dergelijke middelen hebben een sterk impact op de uitgaven voor de gezondheidszorg.

Het is dus van groot belang te weten welke middelen eraan komen en wat men ervan mag verwachten.

Het contract dat IHSI sloot met ECRI gaat over het aanleggen en beheren van een grote database met informatie over alle producten die in de pipeline zitten. De overeenkomst omvat ook het generen van high impact reports over middelen met een hoge prijs die de gezondheidsbegroting nog verder onder druk kunnen zetten, en/of middelen die de organisatie van de zorg in grote mate kunnen beïnvloeden.

Met deze informatie kunnen overheden zich beter voorbereiden op de komst van de middelen en nagaan waar en hoe het middel in het zorglandschap kan passen.

ECRI is een internationale, onafhankelijke non-profitorganisatie die zich specialiseert in op feiten en analyse gebaseerde consultancy in de gezondheidszorg.

IHSI is een samenwerkingsverband van België, Denemarken, Ierland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Zweden en Zwitserland. België was één van de initiatiefnemers, en Jo De Cock als administrateur-generaal van het Riziv één van de voortrekkers van het project.

Het secretariaat van het IHSI is gevestigd in Nederland. Maar het Riziv huist de administratieve zetel van deze organisatie.

IHSI is een spin-off van BeNeLuxA, een samenwerking tussen België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland. BeNeLuxA organiseert Health Technology Assessments om de plaats van nieuwe middelen precies te kunnen bepalen, en vormt de basis om samen onderhandelingen te voeren met de producenten, om zo voor een grote doelpopulatie gunstigere prijzen en voorwaarden te kunnen bedingen.

Horizon scanning is een term voor het in de kaart brengen van nieuwe, innoverende behandelingen die in de pipeline zitten. Nieuwe middelen zoals de immunotherapieën voor de behandeling van kanker hebben een groot prijskaartje. Dergelijke middelen hebben een sterk impact op de uitgaven voor de gezondheidszorg.Het is dus van groot belang te weten welke middelen eraan komen en wat men ervan mag verwachten.Het contract dat IHSI sloot met ECRI gaat over het aanleggen en beheren van een grote database met informatie over alle producten die in de pipeline zitten. De overeenkomst omvat ook het generen van high impact reports over middelen met een hoge prijs die de gezondheidsbegroting nog verder onder druk kunnen zetten, en/of middelen die de organisatie van de zorg in grote mate kunnen beïnvloeden.Met deze informatie kunnen overheden zich beter voorbereiden op de komst van de middelen en nagaan waar en hoe het middel in het zorglandschap kan passen.ECRI is een internationale, onafhankelijke non-profitorganisatie die zich specialiseert in op feiten en analyse gebaseerde consultancy in de gezondheidszorg.IHSI is een samenwerkingsverband van België, Denemarken, Ierland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Zweden en Zwitserland. België was één van de initiatiefnemers, en Jo De Cock als administrateur-generaal van het Riziv één van de voortrekkers van het project.Het secretariaat van het IHSI is gevestigd in Nederland. Maar het Riziv huist de administratieve zetel van deze organisatie.IHSI is een spin-off van BeNeLuxA, een samenwerking tussen België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland. BeNeLuxA organiseert Health Technology Assessments om de plaats van nieuwe middelen precies te kunnen bepalen, en vormt de basis om samen onderhandelingen te voeren met de producenten, om zo voor een grote doelpopulatie gunstigere prijzen en voorwaarden te kunnen bedingen.