...

Vanrenterghem was sinds 1978 werkzaam op de afdeling nefrologie van het UZ Leuven. In 1992 werd hij er medisch diensthoofd. Als onderzoeker hield hij zich gedurende zijn hele carrière bezig met het ontwikkelen van therapieën die afstoting na niertransplantaties tegengaan.In een mededeling prijst het directiecomité Vanrenterghem omdat hij de niertransplantatie-afdeling van het UZ Leuven uitbouwde tot de grootste in ons land. Hij hechtte daarnaast veel belang aan een doorgedreven en continue samenwerking met de andere niercentra in Vlaanderen, wat geleid heeft tot de Leuvense Samenwerkende Groep van Nefrologen. En hij stond ook aan de wieg van de uitbouw van het elektronisch patiëntendossier.RidderVanrenteghem was van 1996 tot 2005 voorzitter van Eurotransplant International Foundation. Van 2006 tot 2010 was hij de Europese vertegenwoordiger in de Raad van The Transplantation Society (TTS). Hij was ook lid van de redactieraden van verschillende wetenschappelijke nefrologische en transplantatietijdschriften en had zelf meer dan 340 wetenschappelijke publicaties op zijn naam. Koning Albert II beloonde hem voor al deze verdiensten door hem de titel van ridder in de Leopoldsorde toe te kennen.