...

De Vlaamse regering kwam vrijdag 22 oktober wat onverwacht naar buiten met de vraag om een boosterdosis van het covidvaccin te geven aan alle personen ouder dan 12 jaar. Ze wil dat de federale Hoge Gezondheidsraad met een advies daarover naar buiten komt.Geen wetenschappelijke onderbouwing?Er kwam al snel reactie op, onder meer van het hoofd van de Taskforce Vaccinatie professor Dirk Rademaekers, die stelde dat er nog geen wetenschappelijke onderbouwing is voor de noodzaak van een derde prik voor gezonde personen.In de Zevende Dag verdedigde Vlaams minister bevoegd voor volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zich. Hij verwijst om te beginnen naar de vraag van de zorgverleners - - ziekenhuisartsen, verpleegkundigen, huisartsen,... - om extra bescherming te krijgen met een derde vaccindosis.Hij wijst er vervolgens op dat steeds meer landen toch een boosterdosis invoeren voor alle burgers. Er kwam kritiek omdat we steeds stelden dat de vaccinatiecentra op 15 oktober zouden sluiten, en dan plotseling toch ingingen op de vraag om ze open te houden tot het eind van het jaar, stelt hij. Het advies om alle 65-plusser een derde prik te geven kwam ook maar een week nadat men eerst nog had aangegeven dat dat nog nodig zou zijn, stelt hij."Gaat zoiets opnieuw gebeuren in december? We hebben aangetoond dat we dat op een schitterende manier kunnen organiseren, maar als we dat doen moeten we dat goed kunnen voorbereiden."De vaccins zijn de beste verdedigingslinie tegen covid, voert hij aan. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een derde prik de meest duurzame oplossing zal zijn. Maar er is dus voorbereidingstijd nodig.Geleidelijke uitbreiding?Professor Marc Van Ranst, die ook in de Zevende Dag aanwezig was, merkt op dat de Vlaamse regering toch een slag om de arm heeft gehouden door een beroep te doen op de Hoge Gezondheidsraad.Hij ziet de HGR nog niet meteen het advies geven om een derde vaccindosis nu al aan te bieden aan de hele bevolking. Volgens hem zal er veeleer een aanbeveling volgen om, nadat de huidige doelgroepen voor een booster aan bod zijn gekomen, eerst het zorgpersoneel een derde vaccindosis te geven - en eventueel ook de mensen die één dosis van het Janssen-vaccin kregen een booster aan te bieden, en de mensen die met AstraZeneca zijn gevaccineerd.Covidvaccin 2.0Van Ransts collega Johan Neyts vertelde aan Belga dat hij de kwestie van een boosterprik een complex verhaal vindt. Virologisch gezien is er een bonus, stelt hij, maar er hangt ook een ethische kwestie aan vast: vaccins die wij gebruiken, kunnen de ontwikkelingslanden niet gebruiken voor hun bevolking.Wel denkt hij daarnaast dat de mRNA-vaccins misschien niet het meest aangepast zijn aan de condities in derdewereldlanden. Ten slotte geeft hij als overweging mee dat men voor een booster van de algemene bevolking beter kan wachten op een update van het huidige vaccin, dat is gebaseerd op een stam van het virus die intussen al niet meer voorkomt.