...

De rest van de besparingen zullen gewoon worden uitgevoerd. De beslissing werd genomen op de Vlaamse ministerraad van vrijdag 13 februari. Ze ligt in het verlengde van de inspanning van de Vlaamse regering om de begroting onder controle te houden. Alle sectoren moeten 6% inleveren.De documenten werden na de ministerraad niet publiek gemaakt. Maar in de kranten stonden de bedragen te lezen: Sensoa moet in 2020 meer dan 187.000 euro uit zijn budget knippen, de VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) moet 198.000 euro vinden. In het totaal zou het gaan om 2,3 miljoen euro.Zero suïcideVooral de besparing op de Zelfmoordlijn haalde na het weekend de krantenkoppen. Het ging om een kleine besparing: de subsidie werd maar met 1,3% ingekrompen, in totaal een bedrag van iets meer dan 5.000 euro. Wouter Beke, duidelijk verlegen met de kritiek, schrapte de besparing nog maandagvoormiddag.Maar het is maar een zeer symbolisch gebaar. Het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie moet ook een dikke 54.000 euro vinden - en dat verandert niet. De regeringsverklaring bevat nochtans het stoer voornemen dat Vlaanderen moet gaan naar "zero suïcide".'Kortetermijndenken'De CD&V-minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verzekert dat Vlaanderen de komende jaren wel degelijk gaat investeren in preventie. Er zou 9,5 miljoen euro extra geïnvesteerd worden. Maar over de verdeling van dit bedrag zijn nog een besluiten genomen.Ondertussen ligt de minister van alle kanten onder vuur. Professor Dirk Devroey vindt deze besparingsoperatie een voorbeeld van kortetermijndenken. Elke euro die je investeert in preventie verdien je in viervoud terug, stelde hij op Radio 1. Gelijkluidende berichten hoor je ook elder in de pers.Om de vergelijking met de buurlanden te doorstaan, moet België niet minder maar juist meer investeren in preventie, stelt Devroey. In de Artsenkrant van 6 december citeerden we nog recente cijfers van Eurostat/Oeso, waaruit blijkt dat België 2% van de gezondheidsuitgaven besteedt aan preventiecampagnes; terwijl het EU-gemiddelde 3,1% bedraagt.Professor Lieven Annemans stelde onder meer in De Afspraak dat de nieuwe investeringen die Vlaanderen de komende jaren wil doen, vooral naar vaccinaties en screening zullen gaan. Over gezondheidspromotie - het verspreiden van informatie over gezonde voeding of mensen aanzetten om meer te bewegen - zou het dan niet gaan.