...

Bij nieuwe gedetineerden die al metadon kregen, wordt die behandeling meestal abrupt stopgezet. In een nieuwe studie van vorsers van het Center for Prisoner Health and Human Rights, die zal worden gepubliceerd in de Journal of Substance Abuse Treatment, wordt aangetoond dat de plotselinge stopzetting van methadon problemen geeft voor de behandeling in de gemeenschap. Ongeveer de helft van de opiaatverslaafde ondervraagden zegt dat de problemen bij de abrupte afschaffing van methadon in de gevangenis hen ervan weerhouden om zich op die manier te laten behandelen.