...

De gunstige effecten van de behandeling wegen ruimschoots op tegen de kosten, concluderen vorsers van de Harvard School of Public Health (HSPH). Dit is de eerste studie waarin de impact van een dergelijk publiek programma op bevolkingsniveau is onderzocht.