...

Volgens Alzheimer Belgi een collectief van alzheimerexperts en patitenverenigingen, hebben alle alzheimerpatiten in elk stadium van hun ziekte recht op een optimale behandeling. Geneesmiddelen gaan daarbij hand in hand met een niet-medicamenteuze aanpak. Positieve effectenDe huidige Belgische gezondheidszorg schiet evenwel tekort, luidt het, in tegenstelling tot het merendeel van alle andere Europese landen. "Maar liefst 60 tot 70.000 alzheimerpatiten in een licht tot matig stadium, zullen geen toegang meer hebben tot terugbetaling voor specifieke medicatie wanneer hun ziekte evolueert naar een meer gevorderd stadium. Het Riziv heeft namelijk besloten om sinds 1 juni 2011 de enige medicatie (memantine) voor patiten in een ernstig stadium niet meer te vergoeden ondanks de positieve bewezen effecten op verschillende domeinen."LevenskwaliteitDe experts benadrukken tegelijk dat de kost van memantine aanzienlijk lager ligt dan de hoge kosten verbonden aan opname in een instelling. Daarom dringen ze er bij de bevoegde instanties op aan ook ernstige alzheimerpatiten toegang te geven tot een optimale, multidisciplinaire behandeling. Zo blijft de levenskwaliteit van de patit en diens omgeving gewaarborgd.