...

Op de laatste vergadering van de Nationale Commissie lag een nota met de Gezondheidsbegroting 2016 voor - met name de nota die door de ministerraad werd goedgekeurd. Een complexe nota, volgens Marc Moens (Bvas), maar die toch wat meer duidelijkheid bracht in de geplande besparingen.Zo zal op het globale bedrag voor de artsenhonoraria (circa 7,9 miljard) in totaal 33 miljoen worden bespaard. Dat is de som van ruim 48 miljoen besparingen in de indexmassa en meer dan 12 miljoen diverse besparingen, maar daarnaast 28 miljoen voor nieuwe initiatieven.In de 12 miljoen besparingen zit de 5,2 miljoen besparingen op de huisartsenwachtposten, samen met nog twee andere besparingsposten. Drie miljoen euro wordt bespaard door vereenvoudiging van het voorschrift logopedie. Momenteel moet de patiënt twee keer langs de arts passeren, een keer om een logopedische balans te laten opmaken, en een tweede keer om een voorschrift te krijgen voor een behandeling. Artsen, met name KNO-artsen, zullen in 2016 maar een voorschrift meer moeten maken voor het opmaken van de balans én de behandeling. De arts kan het voorschrift voor de behandeling wel intrekken als die volgens de opgemaakte balans niet nodig blijkt. Bijna vier miljoen wordt bespaard door 'innovatie van de diabetesconventie'. Marc Moens heeft uit de toelichting vooral begrepen dat een aantal endocrinologische (hormonale) tests niet meer voor de huisarts toegankelijk zijn. Een "rationalisering" die de artsen moet steunen en begeleiden bij het aanvragen van zinvolle tests - zo luidt het in de toelichting.Van de 28 miljoen voor nieuwe initiatieven kunnen artsen en ziekenfondsen samen 25 miljoen besteden binnen een nieuw akkoord voor 2016-2017. Voor artsen is dat na de indexinlevering, bijvoorbeeld, maar een magere troost. Drie miljoen gaat naar de stamcelbanken.Belangrijk om te noteren - maar niet nieuw - is dat buiten de begroting 10 miljoen euro wordt opzij gezet voor het vergoeden van de stagemeesters.