...

Vorige week raakten de besparingsvoorstellen van het Riziv bekend. Wat ziekenhuizen betreft, zou voornamelijk worden gesnoeid in de kosten voor dialyse. Er wordt 25 miljoen euro opzijgezet voor niet-samendrukbare personeelskosten.De sector van nierdialyse kan volgens het Verzekeringscomité 10 miljoen euro besparen. Het verwijst daarvoor naar een KCE-rapport uit 2010 waarin de financiering van de dialyse tegen het licht werd gehouden. Het KCE vond onder meer dat het vergoedingsmechanisme onvoldoende de thuisdialyse - peritoneale dialyse - aanmoedigde.De Overeenkomstencommissie Ziekenhuizen-Verzekeringsinstellingen moet nu tegen half volgend jaar een nieuwe en betere financiering uitwerken. Die moet op jaarbasis 10 miljoen euro besparen. Het geld zal als 'bewarende maatregel' alvast van de indexmassa van de dialyseforfaits worden afgehouden.PersoneelskostenVoor de algemene en psychiatrische ziekenhuizen wordt wel een extra bedrag van 25 miljoen opzijgezet voor 'niet-samendrukbare personeelskosten'. Dat moet voor twee derde de 'baremieke anciënniteit' bekostigen.Verder dringt het Verzekeringscomité aan op een evaluatie en structurele hervorming van het huidige financieringssysteem. Daarmee houdt het de druk op de ketel voor de invoering van een all-in financiering in de ziekenhuizen.