...

De AR stelt vast dat het voorstel van het Verzekeringscomité strookt met de krachtlijnen die in het regeerakkoord zijn opgenomen. De kernelementen van het beleid in 2021 zijn een nieuw pact met de farmaceutische industrie, de voortzetting van de hervorming van de ziekenhuizen, inclusief de netwerken, en versterking van de eerste lijn. "De regering schaart zich achter het doel van het Verzekeringscomité om het begrotingskader van de ziekteverzekering aan te passen", stelt de nota.Het citeert daarbij de intenties "om het overleg binnen een voorspelbaar meerjarenperspectief mogelijk te maken, de ontschotting aan te moedigen en de uitvoering van de noodzakelijke hervormingen met betrekking tot de prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen te ondersteunen".De AR stemde unaniem voor de begrotingsnota, met alle 21 stemmen vóór. Zorgverleners hebben alleen een adviserende stem in dit orgaan.BesparingDe enige besparing binnen de begroting 2021 komt er op het snel groeiende geneesmiddelenbudget. Het gaat om 150 miljoen euro: een kleine 50 miljoen 'structurele maatregelen' en 100 miljoen euro maatregelen die onder meer ook de voorschrijvers raken: een groter gebruik van biosimilars, maatregelen die goedkoop voorschrijven aanmoedigen, een herziening van de betaling van oncologische geneesmiddelen, een verder streven naar all-inforfaits voor weesgeneesmiddelen,... Een 'responsabiliseringsmechanisme' moet de vooropgestelde besparing van 150 miljoen verzekeren. Buiten de begroting is ook een 'voorlopig' bedrag van 412 miljoen euro opzijgezet om de uitgaven door de pandemie te dekken - vooral kosten voor tests en voor persoonlijk beschermingsmateriaal. Maar dit bedrag is niet volledig - de kosten van nieuwe tests en van de vaccinatie tegen covid zijn nog niet bekend.Enkele cijfersHet deelbudget voor de artsenhonoraria bedraagt 8,89 miljard euro. Daar moet men nog het grootste deel van het budget voor de laagvariabele zorg tellen - dat in totaal 358 miljoen bedraagt. De deelbegroting voor de artsenhonoria in 2020 bedroeg 8,58 miljard.Een greep uit de lijst bijzondere projecten (artikel 56 - in totaal 51,2 miljoen euro):De volledige begrotingsnota goedgekeurd door de Algemene Raad, en die van het Verzekeringscomité vindt u op de website van het Riziv.