...

De effecten van enkele nieuwe maatregelen die dit jaar zijn genomen moet in 2018 nog gecompenseerd worden - het gaat om een bedrag van een kleine 30 miljoen. Daarbovenop komen zes miljoen nieuwe besparingen, legt Bvas-voorzitter Marc Moens uit. Bvas heeft ervoor gepleit dat de besparingen 'lineair' zouden worden gespreid over de verschillende sectoren: raadplegingen en bezoeken, speciale verstrekkingen, heelkunde, enzovoort. Dat zou er op neerkomen dat de bedragen voor al deze enveloppen maar met 1,27% worden geïndexeerd in plaats van met de volle 1,68% van de gezondheidsindex.Alternatief planDe voorzitter van de Nationale Commissie - Riziv-baas Jo De Cock - kwam maandag met een ander voorstel. De verschillende sectoren zouden een index krijgen van 1,5%. Maar bepaalde onderdelen zouden helemaal geen index krijgen."Het forfait per voorschrift voor klinisch biologen zou in dit voorstel niet worden geïndexeerd, wat bijna 7,3 miljoen euro opbrengt. De honoraria voor CT-scan (artikel 17, °11 van de nomenclatuur) krijgen geen index, wat een kleine 4,2 miljoen euro bespaart. Het GMD van huisartsen, inclusief dat voor chronische patiënten, zou ook de indexering mislopen - goed voor 3,4 miljoen euro. Verder vallen genetische onderzoeken, fysische geneeskunde en revalidatie, en dringend geneeskundige verstrekkingen uit de boot. In al deze sectoren waren er het voorbije jaar belangrijke overschrijdingen van het budget.De artsensyndicaten beraden zich over dit voorstel. De discussie wordt binnen de Nationale Commissie zeer snel terug opgenomen.