...

Dat hebben de socialistische bediendebond BBTK-Setca en de Franstalige vleugel van de christelijke bediendebond (CNE) afgesproken, zegt de nationaal secretaris van CNE, Yves Hellendorff. De Vlaamse vleugel LBC vergadert volgende week, de bedoeling blijft om in gemeenschappelijk vakbondsfront actie te voeren.De acties zijn het gevolg van het mislukken van de sectorale CAO-onderhandelingen in het paritair comité deze maandag. Daarop beslisten de bonden om de druk op te voeren, met graduele acties (pamfletten, personeelsvergaderingen, ...) de volgende weken die dus zullen uitmonden in een nationale stakingsdag.Wanneer precies, zal afhangen van de vergadering van de LBC volgende week. De bedoeling is om te staken voor het volgende paritair comité, voorzien op 14 oktober.De federale non-profit omvat onder meer ziekenhuizen, rusthuizen, thuisverpleging en revalidatiecentra.