...

Het begeleidingscomité is breed samengesteld met vertegenwoordigers uit de eerste en de tweede lijn, van de 112-centra, van de patiënten en van de overheid zelf. Het is opgericht binnen FOD Volksgezondheid en begeleidt de ontplooiing van de 1733 in zowel Franstalig als Nederlandstalig België. Dr. Koen Steel werd verzocht om het voorzitterschap op zich op te nemen. Men vond immers dat het best een huisarts deze rol op zich nam, en als leider van het HA-Disp-project in Brugge is dr. Steel bijzonder goed ingewerkt in de materie.Plan OnkelinxDe uitbreiding van het oproepnummer 1733 tot het hele Belgische grondgebied is een van de pijlers van het Plan Onkelinx voor de huisartsenwachtdienst.In een eerste fase wordt dit nummer automatisch doorgeschakeld naar de lokale huisartsenwachtdienst. De kringen die aan het project meewerken, geven daartoe het nummer van hun wachtdienst door - en dat zal dan worden geprogrammeerd in een robot.Dr. Steel onderstreept dat kringen vrijwillig toetreden tot het systeem. Ze kunnen ook belissen om dat niet te doen. Na een eerste oproep gaf 73% van de Vlaamse huisartsenkringen aan wel belangstelling te hebben voor deze fase van het systeem.TriageDe volgende fase is het instellen van een triage van de oproepen voor medische hulp. De telefonist noteert dan de redenen voor de oproep en beslist om een ambulance te sturen dan wel de oproep door te schakelen naar de wachtdienst - eventueel wachtpost - van de huisartsen.Maar het personeel moet daarvoor een specifieke opleiding krijgen, en het duurt zeker nog een paar jaar voordat voldoende mensen zullen zijn opgeleid, legt Koen Steel uit. Tijdens fase één van het project zal ook het aantal oproepen worden geregistreerd, zodat ingeschat kan worden hoeveel mensen precies deze opleiding moeten krijgen - en beschikbaar moeten zijn om de centrales te bemannen.ProtocollenTijdens de opleiding leren de telefonisten ook werken met de huisartsenprotocollen. Die werden ondertussen gevalideerd door Domus Medica én SSMG. Maar de bedoeling is dat ze nog worden aangepast op provinciaal niveau. Elke regio heeft zo zijn eigen specifieke kenmerken, stelt dr. Steel.De opleiding van telefonisten die zullen instaan voor de triage, en de toepassing van de huisartsenprotocollen zijn zeker de twee belangrijke aandachtspunten voor de voorzitter van het begeleidingscomité, bevestigt dr. Steel.