...

De wetenschappers volgden 96 kantoorwerkers in Japan die beeldschermwerk verrichten, van wie 63% mannen met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar. Ze deden de Schirmer-test om de verstoring van de traanfilm na te gaan en werden ondervraagd over de tijd die ze achter een scherm doorbrachten. Uit de analyse kwamen verschillende bevindingen naar voren: gemiddeld werd 8,2 uur per dag achter een scherm doorgebracht, bij 9% van de deelnemers werd de diagnose van droge-ogensyndroom gesteld, anderen vertoonden symptomen van droge ogen, van wie 55% tekenen van het syndroom hadden, bij 82% was de traanfilm verstoord. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de concentratie van het proteïne mucine 5AC in de ogen veel lager was bij personen met het droge-ogensyndroom, met name bij diegenen die meer dan 7 uur per dag voor een scherm zitten of die kloegen over vermoeide ogen, overmatige tranenvloed of droge ogen. Beeldschermen zijn dus een reële risicofactor voor droge ogen. (referentie: JAMA Ophthalmology, 5 juni 2014, doi :10.1001/jamaophthalmol.2014.1008)