...

Het KB van 23 augustus 2014 kwam er met de beste bedoelingen. Het regelde de toegang tot nomenclatuur voor artsen die noch huisarts, noch specialist waren. Inclusief de artsen met 001- of 002-codes, die omdat ze niet meer aan de activiteitsvereisten voldoen, hun erkenning verliezen.Derde categorieDeze derde categorie van artsen kunnen consultaties aanrekenen (101010, 102454, 102476), geneesmiddelen voorschrijven, onderzoeken aanvragen en een aantal technische verstrekkingen (artikel 3§1) aanrekenenen.Waarom heeft de KAGB zo een bezwaren tegen dit KB? Omdat het ook alle basisartsen toegang geeft tot deze prestaties. En dat vormt volgens de KAGB een belangrijk risico voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg voor patiënten, met name in de huisartsgeneeskunde.Door de contingentering wordt het aantal basisartsen dat een verdere beroepsopleiding kan volgen beperkt. In 2018, het jaar ook dat een 'dubbele cohorte' van artsen afstudeert, zal het aantal basisartsen dat geen zicht heeft op een beroepsopleiding, opgelopen zijn tot 500 in Vlaanderen, en tot niet minder dan 2.200 in Wallonië.OveraanbodAl deze artsen kunnen wel prestaties voorschrijven, zij het iets minder goed betaald. Zo ontstaan twee soorten artsen waartussen de bevolking het verschil niet goed ziet: basisartsen die geen beroepsopleiding volgden, en huisartsen die wel verder gespecialiseerd zijn.Dat bedreigt de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënten, stelt de KAGB. Bovendien krijg je een overaanbod van artsen op de markt, wat overconsumptie in de hand werkt. Basisartsen zullen proberen van anderen te onderscheiden door zich toe te leggen op niet evidence-based, alternatieve vormen van geneeskunde zoals homeopathie.Andere oplossingenDaarom kan het KB van 23 augustus 2014 maar beter zo snel mogelijk opgeschort worden, vindt de KAGB. Voor de verschillende categorieën waarvoor het KB nu van toepassing is, kunnen specifieke oplossingen gevonden worden. Basisartsen die zich inschrijven bij de Orde, bijvoorbeeld, kunnen wel nog geneesmiddelen, behandelingen en onderzoeken voorschrijven, maar geen consultatie aanrekenen.Maar de KAGB pleit er ook voor dat de contingentering verder strikt wordt uitgevoerd. Er moet een betere kwaliteitscontrole komen op de uitoefening van de geneeskunde door een verdere uitbouw van een systeem van accreditering, en door het invoeren van Europese minimumcriteria - ook voor de beroepsopleiding.