...

Al sinds 1974 bestaat het Belgische Centrum voor Farmaceutische Informatie (BCFI). Het BCFI verstrekt onafhankelijke, op evidentie gebaseerde geneesmiddeleninformatie. Het bekendste 'product' is het Geneesmiddelenrepertorium dat de meeste apothekers en artsen vrijwel dagelijks gebruiken. Het wordt jaarlijks geactualiseerd en op 120.000 exemplaren gedrukt.Ook de BCFI-website is, met 43.000 bezoekers per werkdag, 9,4 miljoen op jaarbasis, erg succesvol. Sinds 2012 steeg het aantal bezoekers met 250%. En die bezoekers, zo leert een recente peiling, zijn zeer positief. Ze vinden de site nuttig, betrouwbaar en onafhankelijk.Het BCFI wordt gefinancierd via het geneesmiddelenagentschap (FAGG) met garantie van redactionele onafhankelijkheid. Het BCFI is een vzw met vertegenwoordigers van alle Belgische universiteiten in de raad van bestuur naast vertegenwoordigers van FAGG, APB en de ziekenhuisapothekers.Marktonderzoek leert dat er een grote behoefte bestaat aan farmacotherapeutische bijscholing. Daarop wordt met het e-learningplatform Auditorium ingespeeld. Coördinator dokter Griet Goesaert: "Vorig jaar moderniseerde Maggie De Block de EBM-initiatieven. De minister zette een punt achter het project met onafhankelijke artsenbezoekers en maakt van een digitaal leerplatform een speerpunt in de permanente bijscholing van de zorgverleners. Zo kunnen meer doelgroepen bereikt worden."Voor de software deed het centrum na een openbare aanbesteding beroep op het bedrijf UNI-Learning. Goesaert: "Doel van het platform is artsen en apothekers navorming aan te bieden inzake rationeel geneesmiddelengebruik. Het beperkt zich niet tot loutere informatiedoorstroming. We opteerden voor een interactieve aanpak met casussen, video's, applicaties enz. De software, FlowSparks, laat het BCFI toe zelf content aan te maken en aan te passen op basis van een aantal didactische principes.Dokter Goesaert geeft een aantal voorbeelden van afgewerkte e-learnings. "Binnen het traject 'methodologie/statistiek' is er bijvoorbeeld de module 'Risico's'. Daarmee kunnen artsen en apothekers statistische begrippen beter leren begrijpen en interpreteren. Een tweede module binnen het traject patiëntveiligheid werd ontwikkeld in samenwerking met het FAGG: 'Melden van ongewenste effecten'. En in het traject goed geneesmiddelengebruik situeert zich de module Langdurig PPI-gebruik. 'Probleemgedrag bij dementie' valt dan weer binnen het traject ouderenzorg." Binnen elk traject kunnen nieuwe modules ontwikkeld worden. Het platform wil zeer praktijkgericht werken, vandaar dat ook casussen en filmpjes getoond worden.Dokter Goesaert: "Tijdens een vrij moment kunnen artsen en apothekers een module leren kennen en de samenvattende fiche downloaden. We hanteren het principe van 'micro-learning', een module duurt maximaal 30 minuten en wordt opgesplitst in items van circa vijf minuten. Groot voordeel is dat iedereen op eigen tempo en wanneer hij/zij wil, kan leren. Sommige modules zoals 'Langdurig PPI-gebruik' richten zich in de eerste plaats tot artsen maar het platform is wel voor alle zorgverleners toegankelijk. Eenmalig registreren volstaat."Didier Martens, directeur Personeel en Organisatie bij het BCFI: "We willen het aanbod aan farmacotherapeutische onderwerpen in Auditorium systematisch uitbreiden en de samenwerking met andere EBM-organisaties activeren. We willen onze modules ook afstemmen op het uitgebreide aanbod van beroepsorganisaties en onderwijsinstellingen."Zo richt CEBAM, één van de partners, zich op de ontwikkeling en implementatie van EB-richtlijnen terwijl informatie over geneesmiddelen in samenspraak met het FAGG bij het BCFI thuishoort. Martens: "Uiteraard zijn er raakvlakken en dus kunnen we afspraken maken over de ontwikkeling van thema's. We willen ook verder afspreken met APB en met de wetenschappelijke verenigingen als Domus Medica en SSMG zodat we expertise verder kunnen delen. Aan het Medisch Farmaceutisch Overleg, Lok's, beroepsorganisaties, CRA's enz. wil het BCFI eveneens achtergrondmateriaal ter beschikking stellen voor navormingsinitiatieven. Accreditering voor Auditorium (0,5 CP voor 30 minuten) is in aanvraag.Tot slot nog meegeven dat vanaf 19 maart niet alleen Auditorium opstart maar dat ook de website overzichtelijker wordt gemaakt en dat het Formularium Ouderenzorg en de Transparantiefiches een duidelijke plaats krijgen en gekoppeld worden aan het Repertorium.