...

Met andere woorden, het Limburgse ziekenhuis moet nu al 118 miljoen euro ophoesten "hoewel we correct onze fiscale verplichtingen hebben vervuld, elke euro hebben aangegeven en er totaal geen sprake is van fraude", aldus algemeen directeur Erwin Bormans in een ZOL-persbericht. Volgens het ZOL gaat het louter om een administratieve discussie over het opmaken van fiscale fiches. "We worden belast op een bedrag dat we aan de ziekenhuisartsen betaalden en waarover we de belastingadministratie transparant en volledig hebben geïnformeerd", zegt Tom Arts, voorzitter van het ZOL.Maatschappen betwistZoals bekend aanvaardt de BBI Limburg niet dat het ZOL fiscale inkomensfiches opmaakt op naam van een maatschap van artsen. Het ZOL keerde aan de maatschappen van het ziekenhuis in 2013 en 2014 de artsenhonoraria uit en stelde fiscale fiches op. Zo gebeurt het in de meeste Vlaamse ziekenhuizen. Maar de BBI betwist nu de rechtspersoonlijkheid van bepaalde maatschappen en beschouwt als gevolg de opgemaakte fiscale fiches niet als rechtsgeldig en dus als onbestaande. Op hun beurt en op juridische gronden betwist het ZOL deze zienswijze.BomTom Arts: "De BBI kreeg van het ZOL alle informatie: welke bedragen werden uitgekeerd, wie de leden van de maatschap zijn enz. Ze beschikt dus perfect over alle informatie om fiscale controle uit te oefenen. Liever dan een oplossing te zoeken voor deze administratieve onduidelijkheid, kiest de BBI-ambtenaar ervoor om een bom te leggen onder de gezondheidszorg in Genk, en bij uitbreiding in heel België."RichtlijnenHet ziekenhuis wijst er nogmaals op dat het steeds ter goeder trouw handelde en een methode hanteert die sinds jaar en dag gangbaar is. Ze werd ook aanvaard door de lokale belastingadministratie waarmee men herhaaldelijk overlegde. Indien de BBI dit niet aanvaardt dan moet ze richtlijnen opstellen. "En wel snel want de sector heeft wel andere en voor de patiënt meer belangrijke uitdagingen dan een administratieve strijd met de BBI," vindt Erwin Bormans.