...

Zolang er niet meer langetermijngegevens beschikbaar zijn over de resultaten en complicaties van deze ingreep volstaan de bewijzen evenwel niet om besluiten te trekken over de geschiktheid van bariatrische operaties voor deze bevolkingsgroep. (referentie: Maggard-Gibbons M et al. JAMA. 2013;309:2250)