...

Professor David Sarwer en zijn collega's verzamelden 106 vrouwen met een body mass index hoger dan 44,5. Ze hadden met andere woorden allemaal morbide obesitas. Deze vrouwen ondergingen een bariatrische ingreep. Gemiddeld verloren ze een derde van hun oorspronkelijke lichaamsgewicht in het jaar na de operatie en nog eens een derde na afloop van het tweede jaar. Twee jaar na hun operatie werden de vrouwen ondervraagd over de verschillende aspecten van hun seksueel leven. Resultaat: de meesten maakten melding van een algemeen gevoel van tevredenheid op het gebied van verlangen, opwinding en vaginale afscheiding. Naast een herwonnen levenskwaliteit dankzij het lagere lichaamsgewicht stelden de onderzoekers ook een verbetering vast van de hormoonniveaus die de vruchtbaarheid bepalen. De geopereerde vrouwen waren ten slotte minder depressief en hadden een beter zelfbeeld. Of al die voordelen zich ook bij mannen voordoen, zal uit andere studies moeten blijken. (referentie: Jama Surgery, 4 november 2013, doi:10.1001/jamasurg.2013.5022)