...

Dat stellen Britse onderzoekers op basis van een studie waarbij een vragenlijst werd voorgelegd aan 188 personen die tussen 2000 en 2011 een gastric bypass-ingreep kregen in het ziekenhuis van Leicester. Van de 103 personen die hun antwoorden terugstuurden, bevestigde 97% dat hun eetlust veranderd was, had 73% een andere smaak en 42% een andere reukzin. Bovendien erkende 73% dat ze een afkeer hadden gekregen van bepaalde voedingsmiddelen die ze vroeger wél aten. Het vaakst genoemde voedingsmiddel was vlees (33%). Met zulke duidelijke resultaten moet het mogelijk zijn toekomstige patiënten beter te waarschuwen. Maar de studie levert ook goed nieuws op: de personen die het meest last hadden van zintuiglijke veranderingen en afkeer van voedingsmiddelen ¬- door de wetenschappers toegeschreven aan zowel hormonale veranderingen in de darmen als effecten op het centraal zenuwstelsel - zijn ook de personen die het meest baat vinden bij deze chirurgische techniek. Zij verloren namelijk ongeveer 8 kg meer en hun BMI nam 3 kg/m2 meer af dan die van de andere deelnemers. (referentie: Obesity Surgery, 16 april 2014, DOI 10.1007/s11695-014-1221-2)