...

De micro- en macrovasculaire complicaties als gevolg van type 2-diabetes namen met ongeveer twee derde (65%) af bij personen met type 2-diabetes en matig tot veel overgewicht. (referentie: Johnson BL et al. 124ème congrès de la Southern Surgical Association)