...

In 2011-2012 bedroeg de incidentie uitgedrukt in aantal ongevallen op het totale aantal skidagen tijdens het seizoen 2,44 geblesseerden op 1.000 skidagen, wat dus duidelijk minder was dan het jaar daarvoor (2,68 gewonden per 1.000 skidagen), volgens het jaarlijkse rapport van de Association des Médecins de Montagne. De auteurs voegen er nog aan toe dat de frequentie van ongevallen bij beginners tweemaal hoger is dan bij gevorderden, vooral tijdens de eerste vier dagen dat ze gaan skiën.