...

Amerikaanse vorsers hebben dat ontdekt nadat ze bij 320 pasbevallen vrouwen weefselstalen namen van de placenta. Ze haalden er het DNA uit en stelden vast dat de kolonie van bacteriën in de weefsels anders was bij vrouwen die prematuur bevallen waren en ook bij vrouwen die tijdens hun zwangerschap een symptomatische infectie (van de urinewegen, de longen of de baarmoederhals) hadden doorgemaakt, zelfs als die behandeld werd en genezen was. Prof. Aagaard en haar medewerkers ontdekten eveneens dat de placentaire flora nauw verwant is met die in onze mondholte, wat doet veronderstellen dat de microben via het bloed van de mond naar de placenta getransporteerd worden, wat dan weer lijkt te pleiten voor het verband dat mogelijk bestaat tussen parodontale ziekten en premature geboorten. De wetenschappers zijn al begonnen met een grotere studie, bij meer dan 500 zwangere vrouwen, om na te gaan hoe hun placentaire microbioom evolueert in de loop van de zwangerschap. Ze hopen dat dankzij hun toekomstige bevindingen vrouwen geïdentificeerd kunnen worden die risico lopen op een premature bevalling, en dat zo complicaties bij de geboorte kunnen worden vermeden. (referentie: Science Translational Medicine, 21 mei 2014, DOI: 10.1126/scitranslmed.3008599)