...

De richtlijn 2013/59/Euratom wordt wettelijk van toepassing in alle EU-landen vanaf 6 februari 2018. Om de sector te helpen bij de evaluatie en de optimalisatie van de kwaliteit in de radiologie, ontwikkelde het Belgian Medical Imaging Platform (Belmip) het kwaliteitssysteem B-Quaadril. Dat is gebaseerd op het kwaliteitshandboek Quaadril van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Het is een instrument dat radiologiediensten en andere afdelingen waar radiologietoepassingen worden gebruikt, moet bijstaan met zelfevaluatie en klinische audits. Het systeem focust op klinisch management en infrastructuur, op de technische procedures en de patiëntgebonden processen, en op onderwijs en onderzoek."Bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is alles klaar", zegt Jean-Paul Joris, bestuurder bij de BSR en het VBS en algemeen secretaris van de sectie radiologie van de UEMS Europe. "Quaadril houdt in dat de kwaliteit wordt gecontroleerd door de praktijken in alle ziekenhuizen te normaliseren. De basistekst dateert van 2013 en werd in januari 2014 in het officiële Europese blad gepubliceerd. Iedereen werd op de hoogte gebracht dat de regeling ingaat op 6 februari 2018."Sommige Europese landen - en niet de minste - zijn weinig proactief in het kader van deze regeling, kon dr. Joris al vaststellen. Luxemburg en Finland zijn wel al goed mee. "In België zijn we al drie jaar bezig met de 220 bladzijden van de nieuwe regeling in een 20-tal pagina's samen te vatten. We hebben B-Quaadril ontwikkeld, dat gebruiksvriendelijk is. De kwaliteitscontrole is gebaseerd op de integratie van een reeks kwalitatieve normen die verder gaan dan louter controle van de dosissen voor patiënten en personeel."(Vertaling: Veerle Caerels)