...

AZG is al sinds 1991 actief in Somali Ondertussen heeft het er negen projecten waaronder enkele klinieken. In Ethiopien Kenyia werkt AZG in bepaalde vluchtelingenkampen. "In deze landen bieden we voornamelijk medische hulp. Andere organisaties zorgen voor meer logistiek hulp zoals watertoevoer", legt woordvoerder Rapha Piret uit.Toch voert AZG nog niet massaal campagne om geld in te zamelen voor de kritieke situatie in Somali Op hun website staat het land wel in de kijker voor een schenking, maar de nationale media opzoeken zoals het consortium 12-12 dat doet, is nog niet aan de orde. "Omdat we al lang aanwezig zijn in Somalikennen we de context en we weten dat er momenteel een zeer onstabiele en onveilige situatie is. We zijn dan ook volop aan het onderhandelen met alle betrokken partijen om onze hulp ter plaatse te kunnen uitbreiden. Pas als we zeker zijn dat we er veilig hulp kunnen bieden, zullen we meedoen met de massacommunicatie zodat we met nieuwe steun onze acties kunnen uitbouwen." Vijgen na Pasen? De organisatie beseft dat het grote publiek niet zal begrijpen waarom AZG lang na de 12-12-campagne in het beeld zal komen. "Het is zeker een moeilijke communicatieoefening, maar wij geven prioriteit aan een veilige operatie zodat we de echte noden kunnen aanpakken. We respecteren ons eigen beleid, ook al zal dat voor de mensen lijken alsof we te laat te hulp schieten."