...

De associatie UZ Leuven-AZ Turnhout kreeg in maart 2013 van de Vlaamse overheid groen licht om een hartcentrum voor interventionele cardiologie in te richten. Gedelegeerd bestuurder Jo Leysen vertelt dat AZ Turnhout al jarenlang vragende partij was voor een cathlab: "Terwijl patiënten voorheen moesten doorverwezen worden naar een gespecialiseerd of universitair centrum buiten de regio (Antwerpen of Turnhout), kunnen zij voortaan dicht bij huis worden behandeld."Cathlab-coördinator en cardioloog Herman Van der Stighelen legt uit dat in Turnhout zowel diagnostische katherisaties kunnen plaatsvinden als interventies zoals ballondilatatie en stenting. Het UZ Leuven, waarmee het cathlab ook verbonden is, biedt daarnaast een volledig zorgprogramma cardiologie aan, met tevens hartchirurgie.Ook in de regio kijkt AZ Turnhout uit naar partners die willen deelnemen aan een cardiaal netwerk. Met AZ Herentals wordt de samenwerking op poten gezet. Het Heilig Hartziekenhuis in Mol is geïnteresseerd. En AZ St.-Dimpna in Geel werd uitgenodigd.Ook Geel kreeg van minister Vandeurzen trouwens groen licht voor een cathlab. Maar dat hartcentrum zou dan terechtkomen in het fusieziekenhuis Erica, en dat ziekenhuis komt er voorlopig niet. AZ Turnhout is de het eerste cathlab in de Kempen, en blijft voorlopig ook het enige.