...

De zware winterprik heeft in heel wat ziekenhuizen voor een opnamebeperking gezorgd. Ook in het AZ Turnhout hebben ze opnieuw voor deze noodgreep moeten kiezen, al blijven de gevolgen nu beperkt. Vorig jaar duurde de opnamestop er vier maanden. "Intussen hebben we een aantal maatregelen genomen waardoor we deze seizoenspiek veel beter kunnen opvangen", vertelt medisch directeur Jo Leysen. Sinds vorige week hebben verschillende Vlaamse ziekenhuizen de instroom van patiënten moeten limiteren bij gebrek aan capaciteit. Een bijna traditioneel fenomeen tijdens de wintermaanden. Ziekenhuisdirecties zoeken volop naar manieren om zo'n stop te voorkomen en plotse patiëntenstromen beter te kanaliseren. In het AZ Turnhout zijn ze daar vorig jaar, na de ervaring van vier maanden opnamestop, mee gestart. "Dit jaar vallen de gevolgen - voorlopig - beter mee. We hebben pas sinds vorige week voor het eerst een relatieve opnamestop moeten doorvoeren. Met relatief bedoelen we dat er een tekort aan capaciteit zou zijn, indien we alle ingenomen bedden effectief zouden combineren met de geplande opnames. Dat trachten we te voorkomen door zoveel mogelijk behandelingen ambulant te laten verlopen, in overleg met de huisartsen. Zij worden via de kring continu op de hoogte gehouden van de stand van zaken in het ziekenhuis en kunnen patiënten daarover informeren. Daarnaast stellen we zoveel mogelijk niet-dringende ingrepen uit. Die planning gebeurt vooraf. Tot nu toe hebben we nog geen ingrepen die al gepland waren, moeten verschuiven. Voor de opnames hanteren we momenteel een in- en outsysteem. Voor elke nieuwe patiënt die dringend moet opgenomen worden, moet er ook iemand ontslagen worden."Autonome opnamecelOm meer ruimte te creëren, heeft het AZ Turnhout zijn opnamecel meer autonomie gegeven. "Daardoor kan die dienst de planning beter aansturen en sneller afstemmen op veranderende noden. Dat is een van de 'best practices' die we hebben overgenomen van andere ziekenhuizen die hier al ervaring mee hadden. We hebben ook de planning in de operatiekwartieren vooraf aangepast aan de winterdrukte. Alle niet-dringende ingrepen worden tijdens de wintermaanden meer gespreid, zodat er de hele week door voldoende ruimte blijft voor acute opnames en ingrepen."Ook de organisatie van het onderhoud werd aangepakt. "We concentreren de inspanningen daar waar de nood het grootst is. In afdelingen zoals cardiologie en geriatrie bijvoorbeeld. Kamers van ontslagen patiënten worden daar door het onderhoudsteam sneller weer klaargemaakt voor nieuwe opnames. Al die ingrepen samen maken dat het dit jaar tot nu toe vlotter draait, hoewel we hetzelfde aantal patiënten opvangen. Maar de winter is natuurlijk nog niet voorbij."