...

Begin januari geraakte al bekend dat beide Gentse ziekenhuizen praten over een fusie. Op een gezamenlijke persconferentie werden de plannen toegelicht. Die moeten leiden tot één grootstedelijk ziekenhuis met meer dan 1.300 erkende bedden.Nieuwe naamHet traject naar de fusie zal in verschillende stappen verlopen. Dit jaar wordt een ziekenhuisgroepering opgericht. Daarop volgt overleg met stakeholders zoals de vertegenwoordigers van personeel en artsen. Er moeten ook afspraken gemaakt worden over de samenwerking op bestuurlijk vlak. De medische raden van beide ziekenhuizen ondersteunen alvast de fusieplannen.Het hele proces moet uitmonden in een fusie, die afgerond moet zijn tegen 1 januari 2027. Het fusieziekenhuis zal ook een nieuwe naam krijgen. Beide campussen worden behouden, maar op termijn wordt bekeken hoe het zorgaanbod optimaal verdeeld kan worden over de campussen.Preferentiële partnerGelijktijdig met de intentieverklaring tot fusie ondertekenden UZ Gent en AZ Jan Palfijn een intentieverklaring waarin ze bevestigen dat UZ Gent als deelgenoot kan toetreden tot AZ Jan Palfijn. AZ Sint-Lucas en AZ Jan Palfijn worden de preferentiële partner van UZ Gent op het vlak van tweedelijnszorg. UZ Gent blijft de voorkeurspartner voor derde- en vierdelijnszorg (hooggespecialiseerde zorg) en voor wetenschappelijk onderzoek. SchaalvergrotingDe fusie is mede ingegeven door de schaalvergroting die de overheid verwacht, de war on talent in de zorg en de noodzaak om te kunnen investeren in medische apparatuur en technologie. "Schaalvergroting laat toe om nog meer in te zetten op het verhogen van de kwaliteit van de medische en verpleegkundige zorgen, hetgeen onze kernopdracht is. Onze patiënten hebben recht op topzorg," zei algemeen directeur Thierry Freyne van Sint-Lucas.Het persbericht stelt nog dat beide ziekenhuizen een actief levensbeschouwelijk pluralisme waarborgen, met respect voor de historische identiteit en de waardentraditie van elke partner. AZ Sint-Lucas is gegroeid uit de fusie van AZ Heilige Familie en AZ Sint-Vincentius, twee ziekenhuizen met een christelijke achtergrond. AZ Jan Palfijn ontstond dan weer door de fusie van het OCMW-ziekenhuis De Bijloke met het Institut Moderne pour Malades, dat in 1907 was opgericht door een groep vrijzinnige Gentenaars.