...

Dat blijkt uit een reactie van Dr. Jan Gevaert op de beweringen van Raf Van Goethem, de advocaat van de ziekenhuisdirectie. De huisartsen en patiten hadden goede ervaringen met de ontslagen arts, aldus Dr. Gevaert. "Er was geen sprake van een beroepsfout of van fraude. Had men de affaire niet op een andere manier kunnen regelen?""Dit wekt de indruk dat commercie belangen sterk beginnen door te wegen bij de ziekenhuizen, en dat artsen hierop worden afgewogen," zo vervolgt hij zijn betoog. "Het ziekenhuis is er toch voor de patiten, niet omgekeerd? Patiten verliezen hun vertrouwen in de geneeskunde als ze de indruk hebben dat de artsen niet meer vrij kunnen beslissen. Je crert dan ruimte voor cowboys in plaats van voor artsen die naar eer en geweten kunnen handelen." Dr. Gevaert rekent op een duidelijkere reactie uit de hoek van de beroepsorganisaties van specialisten, om de onafhankelijkheid en de ethiek van ziekehuisartsen te verdedigen.AdvocaatDr. Gevaert had liever gehoord wat de hoofdgeneesheer te vertellen had dan het verhaal van de advocaat van het ziekenhuis in AK 2136. Hij bestrijdt in ieder geval de bewering van Meester Van Goethem dat Dr. Slabbaert slechts de steun heeft van enkele artsen. In en buiten het ziekenhuis heeft hij weet van heel wat artsen die haar steunen. Ook tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Geneeskundige Kring van Oudenaarde kon Dr. Slabbaert op heel wat sympathie rekenen bij specialisten en huisartsen. Maar de sfeer in het ziekenhuis is op dit moment verpest, zo stelt hij, en artsen kunnen nog moeilijk voor hun mening uitkomen.De advocaat weerlegt dat men Dr. Slabbaert heeft proberen te verwijderen terwijl ze een eigen patit aan het opereren was. "Maar hoe weet de advocaat dat dan?", vraagt Dr. Gevaert zich af, die meent te weten dat ze wel degelijk met een eigen patit bezig was.