...

Het Riziv liet bij de organisatie van de syndicale verkiezingen enkele steken vallen. Daarover hebben we al uitvoerig bericht en het ligt voor de hand dat de valse start van de stembusslag de participatiegraad negatief zal beïnvloeden.Animo om te stemmen is er sowieso nauwelijks, laat staan dat ziekenhuizen of kringen debatten organiseren. Kommer en kwel dus maar desondanks zijn er ook wel lichtpuntjes. Voor zo een lichtpuntje gaan we naar het AZ Jan Palfijn in Gent. Bruno Heyndrickx, hoofdarts en klinisch bioloog in dit ziekenhuis vroeg de IT-dienst om op het directiesecretariaat een PC met eID reader ter beschikking te stellen. Dat moet ziekenhuisartsen toelaten om tussen hun drukke activiteiten door te gaan stemmen.Dokter Heyndrickx: "Ik wil dat zoveel mogelijk collega's hun stem kunnen uitbrengen zodat de verkiezingen echt representatief zijn." Dat is uiteraard lovenswaardig. En overigens faciliteert de PC in het ziekenhuis niet alleen. Dokter Heyndrickx merkt ook op dat een aantal artsen thuis nog niet over een eID-lezer beschikt. Zij zijn dus sowieso aangewezen op het toestelletje van het ziekenhuis.