...

'Investor in People' is een internationale erkenning, voor bedrijven die investeren in de groei van hun medewerkers. Na het behalen van de JCI-accreditatie in 2013 vormen de standaarden van 'Investor in People' een aanvulling op de JCI-audit van AZ Groeninge.Duurzaam"Dat betekent: hoe gaan we om met indicatoren en projecten, hoe vertalen onze medewerkers de missie in de dagelijkse uitoefening van hun job, hoe beleven we het HR-beleid en krijgen we waardering en feedback ...", legt Veerle De Wispelaere van AZ Groeninge uit. "Bovendien kadert de audit van 'Investor in People' ook binnen de strategische doelstellingen van kwaliteitsvolle zorg en duurzaam beleid ten aanzien van onze medewerkers."Tijdens de audit werden door de jury van 'Investor in People' interviews afgenomen en focusgroepen en rondgangen op verschillende afdelingen georganiseerd. Dit zorgde voor een maximaal bereik, waarbij zowel directie, managers, afdelingshoofden en medewerkers bevraagd werden.InspraakDe bevindingen in het rapport zijn overwegend positief. Veerle De Wispelaere: "Elementen die voorkomen zijn een duidelijke missie en visie die veelvuldig gecommuniceerd worden, een sterk opleidings- en ontwikkelingsbeleid met voldoende inspraak en betrokkenheid én een duidelijke link naar de jaarplannen, een goede teamsfeer en waarderende cultuur, waarbij de medewerkers zich volwaardig lid van het team voelen en bereid zijn hun kennis met elkaar te delen, evaluatiegesprekken die bijdragen tot de ontwikkeling van de medewerkers en een grote mate van vrijheid, zelfstandigheid en empowerment, medewerkers voelen zich eigenaar van hun activiteiten enz."Het rapport somt ook enkele werkpunten op, zoals de vindbaarheid van het opleidingsaanbod, de betrokkenheid van medewerkers bij project- en kwaliteitsindicatoren en de communicatie rond de resultaten van projecten.