...

Het ziekenhuis -dat volgend jaar naar een nieuwbouw verhuist- trok een externe begeleider aan om alle processen en structuren te stroomlijnen. Bedoeling is om de organisatiestructuur lichter te maken. Dat heeft men onder meer al gedaan door de functie van financieel manager te schrappen en de functies van aankoopmanager en logistiek manager af te bouwen. Minder mensen in het directiecomité moet leiden tot een betere communicatie tussen de top en de werkvloer en tot een verhoogde betrokkenheid van de medewerkers. Voorts creëert AZ Delta een nieuwe functie, die van adjunct-algemeen directeur, en stuurt men het organigram van het ziekenhuis bij. Een interne werkgroep gaat de raad van bestuur hierin adviseren. Tegen het einde van dit jaar zou het hele vernieuwingsproces rond moeten zijn. In dit kader past ook de beslissing om de samenwerking met dokter Ludo Marcelis, medisch directeur, te beëindigen. Hij bekleedde de functie vier jaar en blijft nog tot 20 september in functie. Daarna verlaat dokter Marcelis het ziekenhuis. Ook verpleegkundig-paramedisch directeur Luc Rosseel is vanaf 1 augustus niet langer verbonden aan het AZ Delta.